Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

2022
2027

Planetree

Sevagram heeft als enige zorgorganisatie in Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg certificaat. Daar zijn we trots op! Organisaties die Planetree gecertificeerd zijn, laten zien dat zij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten of patiënten elke dag nog een beetje beter te maken. Dat doen we bij Sevagram samen met cliënten, hun naasten, medewerkers en met vrijwilligers. Hun ervaringen zijn daarbij het uitgangspunt.

Het Gouden Mensgerichte Zorg Certificaat

Sevagram ontving in september 2022 opnieuw het Gouden Mensgerichte Zorg Certificaat van Planetree International. De certificering bestaat uit een intensieve reeks van diverse bezoeken, audits en panelgesprekken met medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers. In totaal zijn er ruim vierhonderd mensen geïnterviewd. Uit al deze gesprekken is de conclusie getrokken dat menswaardige en mensgerichte zorg bij ons op de eerste plaats staan. Wij zijn daar meer dan trots op. Want ondanks ruim twee jaar corona én de waterramp die impact op onze organisatie hadden, hebben onze medewerkers zich elke dag onverminderd ingezet voor bewoners, revalidanten, gasten en hun naasten.  

In dit filmpje vertellen bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers hoe zij Sevagram ervaren.

Levensboek

Om mensgerichte zorg en welzijn te kunnen bieden, is het belangrijk dat we iemand die bij ons komt wonen écht leren kennen. Samen met de bewoner en/of zijn of haar naaste het Sevagram levensboek invullen, is een mooie manier om te ontdekken wat de bewoner belangrijk vindt in zijn of haar leven. Wat ertoe doet en wat hij of zij nodig heeft om zich goed te voelen.

We werken bij Sevagram vanuit vier kernwaarden

We werken vanuit ons hart

We werken met kwetsbare mensen die elke dag onze zorg en toewijding nodig hebben. Daarbij kijken we naar wat iemand écht nodig heeft om zich fijn en veilig te voelen. Een zo goed mogelijke gezondheid is natuurlijk belangrijk. Maar ook genieten van een waardige en passende daginvulling. We noemen dat mensgerichte ondersteuning en zorg. Daar zetten wij voor in. Dagelijks met passie zorg en welzijn bieden zoals je dat je naaste gunt.

We zijn er voor anderen

We staan midden in de samenleving en zijn er voor anderen. Allereerst voor onze bewoners en hun families. Voor onze medewerkers en vrijwilligers. Midden in de samenleving staan, betekent ook dat wij samenwerken met organisaties om ons heen. Met huisartsen bijvoorbeeld, ziekenhuizen en collega-instellingen. We zijn een betrouwbare ketenpartner die altijd kijkt naar de juiste ondersteuning en zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.

We durven te veranderen

We volgen en kennen de ontwikkelingen in de samenleving. We weten waar behoefte aan is en spelen daarop in. In onze ondersteuning en zorg van alledag. Bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe producten en technologieën. We onderzoeken welke behoeften onze bewoners en medewerkers hebben en zorgen ervoor dat zij tevreden zijn. En dat de zorg van morgen nòg beter is.

We leveren excellente zorg

Excellente zorg staat uiteraard voor uitstekende (medische) behandeling en zorg. Maar het is meer dan dat. Excellente zorg gaat ook over welzijn en waardigheid. Over bejegening en hoe je met elkaar omgaat, over wonen, gezond eten, bewegen. En over zingeving. Steeds op maat. Steeds aansluitend op de wensen en mogelijkheden van de bewoner. En excellente zorg gaat ook over samen afspraken maken én deze nakomen.

Interview met Mieke van der Nat – Kurris

Coördinator Planetree bij Sevagram
We durven te veranderen

“Elke dag de zorg een beetje beter maken. Dat doen we met de inzet van nieuwe technieken en producten. Maar het betekent voor mij óók dat we elke dag opnieuw aan de bewoner vragen: waar heeft u behoefte aan, wat zou u graag willen? De antwoorden zijn soms heel verrassend. En met een beetje mee- en omdenken ook heel uitvoerbaar. Zo ben ik een paar jaar geleden met twee bewoners naar MVV geweest. In hun jonge jaren waren ze topfans. Ze sloegen geen wedstrijd over. Dankzij de enthousiaste medewerking van de voetbalclub, hebben de twee supporters een heerlijke avond gehad. En hun familie…. die genoot mee dankzij de foto’s en filmpjes die we via WhatsApp deelden.”

Interview met Karin Bouwens – Gijzen

Activiteitenbegeleider Panhuys
We werken vanuit ons hart

“Als ik aan het werk ben in Panhuys stel ik mijzelf regelmatig de vraag: hoe zou ik het gewild hebben als ik zelf zorg nodig heb of een van mijn naasten. Wat vinden mensen fijn en hoe kan ik eraan bijdragen dat ze zich thuis voelen. Dat zit vaak in heel kleine, alledaagse dingen. Veel van onze bewoners komen uit Hulsberg. Ik kom daar zelf ook vandaan en ik merk dat mensen het leuk vinden om over ons dorp te praten. We kijken vaak samen naar oude filmpjes die ik van het dorp heb verzameld of naar foto’s op oude kalenders. Dan komen de herinneringen boven en worden er verhalen verteld. Praten over vroeger, over je vertrouwde omgeving… Ik merk dat mensen dat fijn vinden en dat het bijdraagt aan het je thuis voelen bij Sevagram.”

Interview met Jules Houwers

Specialist Ouderengeneeskunde
We zijn er voor anderen

“We zijn er niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor elkaar als collega’s. Ik word er blij van en streef ernaar om met het hele team van therapeuten, zorg, management en de familie samen rond de cliënt te zitten. Om als team volledig op elkaar te zijn ingespeeld waarbij we samen de cliënt centraal stellen. Als team met de cliënt ergens naartoe werken, is niet alleen fijn voor de cliënt, het vergroot ook ons werkplezier. In principe wil je mensen revalideren, maar soms moet je concluderen dat dat niet meer gaat en dat iemand bij ons komt te overlijden. Ik vind het heel mooi dat er collega’s zijn opgestaan om zich in te zetten voor palliatieve zorg. Een goed voorbeeld van er willen zijn voor anderen.”