Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

2022
2027

Herontwerp wonen-welzijn-zorg proces

Waar we met Community Care willen inzetten om oudere kwetsbare mensen langer, zelfredzamer, meer betrokken bij de gemeenschap en minder eenzaam  thuis te laten wonen, willen we er ook in onze eigen organisatie voor zorgen dat we doen waarvoor we op aarde zijn. Daarom zijn we bezig om ons zorgproces te herijken.

Gedegen intern onderzoek

Intern hebben we een half jaar lang intensief gekeken welke zorg en welzijn we nu allemaal bieden. Hoe al die zorg en welzijn en facilitaire processen in de praktijk verlopen. We hebben interviews gedaan met medewerkers om te weten te komen wat er allemaal precies voor werk verricht wordt en er is meegelopen en er zijn vragen gesteld. Over hoe het nu gaat en waar het knelt.

Bij het herijken van ons wonen-welzijn-zorg proces hebben we van alle interviews en alle observaties en analyses een kaart gemaakt. Dat geeft ons inzicht in wat we allemaal doen en geeft ons ook inzicht in wat we allemaal hebben opgetuigd  en waar we vanaf zouden kunnen en vanaf zouden moeten willen.

Anders denken, anders doen

Wij willen graag de organisatie en de werkzaamheden minder complex maken. En meer samen: welzijn, zorg en facilitair. Medewerkers in onze huizen weten als geen ander wat zinvol is en wat niet.  Hoe zaken slimmer aangepakt kunnen worden. In de praktijk gebeurt dat gelukkig al, maar niet overal en niet systematisch. Net als bij Community Care vertrouwen we op de kracht van de professional.

Daarvoor volgen we een methodiek die ook gebruikt wordt bij Nike, bij Adidas, bij Volvo. We hebben het innovatieteam gevraagd om ons te helpen bij de herijking van ons wonen-welzijn en zorg proces. Want een ding is zeker: zonder innovatie gaan we het niet redden. Innovatie betekent ook: anders denken en anders doen. We kijken vooruit en denken na wat dan risico’s en kansen zijn en proberen oplossingen te bedenken.

Groot compliment voor Sevagram!

Dit is heel uniek in de zorgsector en dit heeft de interesse van het Ministerie van Volksgezondheid. En het CZ zorgkantoor. Ze zijn nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in onze organisatie. En hoe wij voorop lopen met het gericht en innovatief nadenken over de toekomstige knelpunten en om nu al oplossingen te verzinnen en uit te proberen. Die interesse is natuurlijk een groot compliment voor Sevagram.

Doel herontwerp

Kortom, het herontwerp heeft als doel om het wonen, welzijn en zorg proces opnieuw vorm te geven, waarbij we rekening houden met:

  • de twaalf doelen van Planetree

  • de behoeften en prioriteiten van onze cliënten en medewerkers

  • de mogelijkheden van technologie en andere innovaties

  • de vereisten voor een gezonde organisatie

  • potentiële toekomstscenario’s

We doen dat samen met welzijn, zorg en facilitair én samen met het netwerk!

Zo werken wij

Planetree is de paraplu van waaruit Sevagram werkt. Duurzaamheid is onze basis. Voor de komende jaren kennen we twee strategische speerpunten: Community Care en het Herontwerp van ons wonen-welzijn-zorg proces.