Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

2022
2027

Duurzaamheid

Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg. Voluit heet de afspraak Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst, en gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Zoals het verminderen van CO2carbon dioxide-uitstoot en het stimuleren van circulaire economie. Maar ook door het creëren van een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. En er wordt gewerkt aan het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater en grondwater. (bron: Green Deal Duurzame Zorg | RIVM) Duurzaamheid is een belangrijk strategisch thema bij Sevagram. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij hebben getekend voor de Green Deal Duurzame Zorg.

De 3 pijlers

Samen werken aan een beter milieu

Aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Aandacht voor welzijn van cliënten

In één oogopslag zien hoe breed wij duurzaamheid bij Sevagram oppakken?