Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

2022
2027

Community Care

We staan in Zuid-Limburg aan de vooravond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een grote én andere opgave als het gaat om de zorg voor ouderen in onze samenleving. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening, arbeidsmarktproblematiek, veranderende klantvragen en toenemende zorgzwaarte. Sevagram ontwikkelt het Community Care Concept als antwoord op de geschetste ontwikkelingen. De twee kernwoorden van het Community Care Concept zijn in de wijk en samen. Samen met gemeenten, het sociale domein en ketenpartners willen we in de wijk zorgdragen voor een volwaardig leven van ouderen in hun eigen omgeving en -belangrijk aandachtspunt- eenzaamheid tegengaan.

Sevagram zet daarvoor haar locaties open voor allerlei (welzijns)activiteiten waar ouderen in de wijk gebruik van kunnen maken. Bovendien is Sevagram in de wijk dé expert als het gaat om complexe zorgvragen. Wij brengen onze kennis en expertise naar de wijk in de voorliggende keten en ondersteunen ouderen en hun naasten -als de zorgvraag verandert- bij hun stap naar een zorgcentrum. Bij het Community Care Concept gaat het om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment.

"De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment"

Samen en op maat

Niet alleen, maar samen in partnerschap is het uitgangspunt. Dus ook samen met familie en mantelzorgers. Het gaat hier echt om preventie, om integrale dienstverlening waarbij welzijn heel belangrijk is. Het gaat over echte domein overstijgende samenwerking, over ketensamenwerking. Het gaat ook over het voorkomen van zwaardere en duurdere (ouderen)zorg. Het Community Care Concept dat wij voor ogen hebben, wordt opgezet met ketenpartners, familie, mantelzorgers en stakeholders. En op maat, want iedere regio heeft zijn eigen focus. We doen het samen met Zuyd Hogeschool, waarbij Sevagram graag de rol van regisseur neemt.

Wij zijn ervan overtuigd dat de experimenten zorgen voor een duurzame en betaalbare ouderenzorg. Het uiteindelijke doel is dus dat mensen langer thuis blijven wonen, dat er minder eenzaamheid is. We streven naar een vertraging van een termijn van 8 tot 12 maanden. Dat betekent dat we daarmee de intramurale zorg al een stuk ontlasten. 

Proef

Sevagram is in Heerlen, Valkenburg en Maastricht West gestart met een proef die ervoor moet zorgen dat ouderen in Zuid-Limburg minder snel opgenomen worden in zorgcentra. Deze proeftuinen zijn in april 2022 van start gegaan en hebben een looptijd van drie jaar.

Proeftuin Heerlen

Langer zelfstandig blijven wonen. Dat is wat we in de proeftuin Parc Douvenrade met ondersteuning van ketenpartners, familie, mantelzorger en vrijwilligers voor elkaar gaan krijgen. Een proeftuin is een leerproces waarbij we het Community Care Concept gaan uitrollen met als doel dat de bewoners in het Parc Douvenrade en omgeving zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen appartement waarbij we ons met name richten op welzijn en wonen. En op de laatste plek, de zorg. Met name die eerste twee, welzijn en wonen, hebben een zeer grote toegevoegde waarde om zorg te kunnen vermijden.

Als je prettig woont en je mentaal goed voelt, is de vraag naar zorgondersteuning minder. Dit is wetenschappelijk bewezen. Vandaar dat wij ons als zorgorganisatie veel meer gaan richten op het welzijn van onze bewoners. Heb je lekker geslapen? Heb je zelf een heerlijk ontbijt gemaakt? Verheug je je op het concert vanmiddag of vind je het heerlijk om te schilderen? Allemaal positieve gebeurtenissen waardoor je goed in je vel zit en daardoor minder zorg vraagt. Dat is wat we hier in Parc Douvenrade gaan uitrollen. Binnen Sevagram gaan we op drie plekken deze proeftuin opstarten. En Parc Douvenrade is daar één van.

Proeftuin Maastricht West

Onze proeftuin slaagt als het bij Scharwyerveld bruist van de welzijnsactiviteiten!

Voor de proeftuin Maastricht hebben we gekozen voor onze locatie Scharwyerveld. Een prachtig huis dat alle mogelijkheden biedt voor het creëren van een buurtfunctie. Dat betekent dat we nóg meer dan nu, verbindingen gaan maken. Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. We stellen onze gasterie open voor de buurtvereniging, de kaartclub en andere lokale verenigingen. Maar ook de kinderen van de lagere scholen, het welzijnswerk en andere meer formele netwerken, zijn van harte welkom. Onze proeftuin slaagt als het bij Scharwyerveld bruist van de welzijnsactiviteiten!

We weten dat de meeste mensen het liefst thuis blijven wonen. Maar thuis kan ook een serviceappartement van Sevagram in de eigen buurt zijn. Vanuit huis kunnen mensen naadloos de stap naar een serviceappartement  maken. En als er meer zorg en ondersteuning nodig is, naar het zorgcentrum. Alles in dezelfde wijk. Met vertrouwde gezichten en plekken om je heen. Dezelfde gasterie voor het kopje koffie, medewerkers en vrijwilligers die je kent. Dat komt een blijvende kwaliteit van leven ten goede!

Proeftuin Valkenburg

We delen graag onze kennis en kunde in het belang van de ouder wordende mens.

Met de proeftuin Community Care in Valkenburg willen we een aantal mooie dingen verwezenlijken. Een van de belangrijkste doelen heeft alles te maken met hospitality. Onze locaties zullen -nóg meer dan nu- een plek zijn waar mensen worden gezien als mens. Niet als patiënt of cliënt. De focus ligt op gastvrijheid. Mensen moeten zich welkom voelen bij Sevagram. De oudere mens die uiteindelijk bij ons komt wonen. En ook mensen uit de buurt die makkelijk even bij ons binnen lopen voor een kop koffie, een leuke culturele activiteit of voor een praatje. Kortom: Sevagram als warme ontmoetingsplek voor de buurt.

Samen met anderen werken aan een maatschappelijk vraagstuk dat veel ouderen raakt: eenzaamheid. dat is het doel van deze proeftuin. Met anderen doelen we op de buurt, collega-organisaties, ketenpartners, verenigingen en ook partners als de gemeente en woningbouwverenigingen. Als we de handen ineen slaan, kunnen we echt iets tegen eenzaamheid onder ouderen doen. Het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek waar de deuren open staan, draagt daar absoluut toe bij!

En tot slot zullen we in de community ook onze kennis en kunde met andere stakeholders delen. Sevagram heeft een enorme expertise als het gaat om de zorg en ondersteuning van de ouder wordende mens. Als geen ander kennen we de behoeften van mensen met bijvoorbeeld een dementieel beeld en die van hun naasten. Door deze kennis te delen met bijvoorbeeld de gemeente en woningbouwverenigingen kunnen we gezamenlijk veel beter de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek bieden.

Community Care funnel

Download onze brochure!