Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

Samen werken wij aan welzijn

Meerjarenstrategie Sevagram

2022-2027

Scroll omlaag

We staan in Zuid-Limburg aan de vooravond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een grote én andere opgave als het gaat om de zorg voor ouderen in onze samenleving. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening, arbeidsmarktproblematiek, veranderende klantvragen en toenemende zorgzwaarte, zijn de context waarin Sevagram de komende jaren zal opereren. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de zorg die wij bieden en voor onze manier van werken. 

We hebben daar binnen Sevagram en samen met onze partners in het veld goed over nagedacht. Onze meerjarenstrategie laat een innovatieve aanpak zien. Een aanpak die recht doet aan de wensen en behoeften van ouderen, hun naasten, van onze medewerkers en vrijwilligers.

Planetree is de paraplu van waaruit Sevagram werkt. Onze vijf strategische pijlers sluiten naadloos bij onze Planetree-visie aan. De thema’s zijn: welzijn, community care, innovatie, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

Lees en kijk op deze site waar Sevagram voor staat: nu en in de toekomst!

Planetree

Sevagram heeft als enige zorgorganisatie in Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg certificaat. Daar zijn we trots op! Organisaties die Planetree gecertificeerd zijn, laten zien dat zij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten of patiënten elke dag nog een beetje beter te maken. Dat doen wij bij Sevagram samen met cliënten, hun naasten, medewerkers en met vrijwilligers. Hun ervaringen zijn daarbij het uitgangspunt.

Lees meer over Planetree

Welzijn

Samen werken wij aan welzijn, luidt de titel van onze meerjaren strategie. Een titel die wij niet voor niets hebben gekozen. Sevagram zit in de transitie van een zorg- naar een welzijnsorganisatie. Een welzijnsorganisatie die excellente, mensgerichte ondersteuning biedt onder het Planetree label.

Lees meer over Welzijn

Community Care

We staan in Zuid-Limburg aan de vooravond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een grote én andere opgave als het gaat om de zorg voor ouderen in onze samenleving. Sevagram ontwikkelt het Community Care Concept als antwoord op de geschetste ontwikkelingen.

Lees meer over Community Care

Innovatie

In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak. Sevagram speelt voortdurend in op ontwikkelingen in de maatschappij én op de behoeften van onze medewerkers en cliënten. Innoveren doe je echter niet zomaar. Innoveren gaat vooral over samen vaststellen waar het beter kan en samen op zoek gaan naar nieuwe oplossingen.

Lees meer over Innovatie

Goed werk-geverschap

De werkdruk in onze sector is hoog en zal naar verwachting verder toenemen. Het is belangrijk dat onze medewerkers vitaal en goed inzetbaar blijven. Goed werkgeverschap gaat dan ook om rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Want, goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Lees meer over Goed werkgeverschap

Duurzaamheid

Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg. Voluit heet de afspraak Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst. Het gaat dan over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Sevagram tekende het convenant en verbindt zich daarmee aan de afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer over Duurzaamheid