Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

Samen werken wij aan welzijn

Meerjarenstrategie Sevagram

2022-2027

Scroll omlaag

We staan in Zuid-Limburg aan de vooravond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een grote én andere opgave als het gaat om de zorg voor ouderen in onze samenleving. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de zorg die wij bieden en voor onze manier van werken? We hebben daar binnen Sevagram en samen met onze partners in het veld goed over nagedacht. Onze meerjarenstrategie laat een innovatieve aanpak zien.

Planetree is de paraplu van waaruit Sevagram werkt. Voor de komende jaren kennen we drie strategische speerpunten: Community Care, het Herontwerp van ons wonen-welzijn-zorg proces en Duurzaamheid. Lees en kijk op deze site waar Sevagram voor staat: nu en in de toekomst!

Planetree

Sevagram heeft als enige zorgorganisatie in Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg certificaat. Daar zijn we trots op! Organisaties die Planetree gecertificeerd zijn, laten zien dat zij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten of patiënten elke dag nog een beetje beter te maken. Dat doen we bij Sevagram samen met cliënten, hun naasten, medewerkers en met vrijwilligers. Hun ervaringen zijn daarbij het uitgangspunt.

Lees meer over Planetree

Duurzaamheid

Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg. Voluit heet de afspraak Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst. Het gaat dan over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Sevagram tekende het convenant en verbindt zich daarmee aan de afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer over Duurzaamheid

Community Care

Tientallen organisaties in de zorg, huisartsen, gemeenten, mantelzorgers, vrijwilligers, woningcorporaties, verenigingen, seniorenraden, welzijns-en onderwijsinstellingen in Zuid-Limburg werken samen om ouderen langer verantwoord thuis te laten wonen. Ze doen inmiddels mee aan de in mei 2022 opgestarte Community Care-beweging, die tot doel heeft ouderen acht tot twaalf maanden langer thuis te kunnen laten wonen. In Zuid-Limburg wordt onderzocht of Community Care het antwoord kan zijn op de grootste uitdaging ooit die de ouderenzorg te wachten staat.

Lees meer over Community Care

Herontwerp wonen-welzijn-zorg proces

Waar we met Community Care willen inzetten om oudere kwetsbare mensen langer, zelfredzamer, meer betrokken bij de gemeenschap en minder eenzaam  thuis te laten wonen, willen we er ook in onze eigen organisatie voor zorgen dat we doen waarvoor we op aarde zijn. Daarom zijn we bezig om ons zorgproces te herijken.

Lees meer over Herontwerp wonen-welzijn-zorg proces