Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

2022
2027

Goed werkgeverschap

De missie van HR, voor de komende jaren, is het binnenhalen, vasthouden en ontwikkelen van talent en het herkennen, waarderen en benutten van talent. In de missie van HR wordt ‘talent’ twee keer genoemd. Daar is bewust voor gekozen omdat elke individuele medewerker over talenten beschikt. Het gaat erom dat we dit gaan herkennen, waarderen en benutten.

Duurzame inzetbaarheid & werkgeverschap

We weten allemaal dat de werkdruk in onze sector hoog is. Naar verwachting zal deze verder toenemen. Het is dus van groot belang dat onze medewerkers goed inzetbaar blijven. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het vooral om zo goed en zo veel mogelijk rekening te houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Dit soort innovatie is dus gericht op het ondersteunen van positieve, gepersonaliseerde gezondheid van onze medewerkers, het reduceren van administratieve lasten en het tegengaan van bureaucratisering. Het slim en goede inzetten van technologie moet (fysieke) belasting verminderen. Denk hierbij aan de introductie van een exoskelet om de fysieke werkbelasting te verminderen. Maar ook een nieuw op te zetten loopbaancentrum hoort daarbij.

Flexibele opleidingsprogramma’s

We zullen verder flexibele opleidingsprogramma’s inrichten waarin niet alleen gekeken wordt naar vooropleiding maar meer aandacht is voor competenties van (nieuwe) medewerkers die van toegevoegde waarde zijn binnen onze dienstverlening. Daarnaast bieden we ruimhartige opleidingsmogelijkheden voor medewerkers die zich verder willen kwalificeren. Voor leidinggevenden ontwikkelen wij management development programma’s. Zo hebben alle teammanagers een persoonlijk ontwikkelassessment gevolgd en hebben zij allen een persoonlijke coach die hen begeleid.

Arbeidsmarktcommunicatie

Met onze arbeidsmarktcommunicatie richten we ons op onze ‘employer brand’ ons werkgeverswerk, de wijze waarop wij ons naar de buitenwereld willen presenteren. Het is van belang dat wij ‘top of mind’ zijn waarbij we een organisatie zijn die potentiële medewerkers naar zich toetrekt. Het gaat erom dat Sevagram als eerste opkomt in de gedachte van werknemers bij een gewenste overstap naar een andere organisatie. Dit dient niet alleen ons eigen belang als organisatie maar ook het maatschappelijk belang, namelijk eraan bijdragen dat mensen in de zorg blijven werken.

Welzijnsstraat

Sevagram’s Welzijnsstraat: Voor ieder talent een passende functie!

Sevagram KOPLOPER met de Functiestraat Welzijn

In de ouderenzorg werken zonder zorgdiploma? Bij Sevagram kan het. Wij hebben de functiestraat "welzijn" ingericht, waarbij alle functies zijn beschreven vanuit het welzijnsperspectief. Het gaat niet om het diploma, maar om de waarde die een medewerker kan toevoegen vanuit talenten en vanuit het hart. De medewerkers binnen de welzijnsstraat focussen zich op het welzijn van de cliënt. Hierbij gaat het om kleine dingen die juist van grote waarde kunnen zijn. Bijvoorbeeld tijdens de nachtdienst bij een cliënt zitten die slecht kan slapen.

De aanvullende kennis en vaardigheden op het gebied van zorg brengen gekwalificeerde docenten en BPV(Beroeps Praktijk Vorming)-begeleiders bij. Dit doen ze in ons skillslab of op de werkplek. Iedere locatie heeft een HBO-coördinator die opgeleid is tot leercoach. Hij of zij stimuleert het leren van en met elkaar. Door samen te werken als één team, wordt zorg echt mensgericht.

Yvonne Huveneers - Veldman, Hoofd Opleidingen bij Sevagram: "Deze vernieuwende aanpak heeft ons van VWS de onderscheiding Koploper in de zorg opgeleverd, omdat we hiermee op een innovatieve manier werken aan de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op."

Meer lezen? Klik op deze link